Garantie - Gebruiksinformatie

Homestyle Accent geeft de klant 14 dagen garantie. Op productiefouten geeft Homestyle Accent 1 maand garantie. Breuken en manco’s dienen binnen 3 dagen na verzending gemeld te worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak op reclame.

GARANTIE- GEBRUIKSINSTRUCTIE

De garantieverplichting van Homestyle Accent t.o.v. de koper gaat in geen geval verder dan de garantieverplichting die de leverancier van de door Homestyle Accent verkochte zaak ten opzichte van Homestyle Accent heeft. Een beroep van de koper op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens de verkoper geldend gemaakt worden indien de koper die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, vorm en verpakking betreft, kunnen geen aanleiding zijn voor de koper de order na het verstrijken van genoemde periode te annuleren en/of de geleverde zaken niet te accepteren dan wel van de verkoper schadevergoeding te vorderen.  

Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de door de verkoper geleverde zaken hebben veranderd dan wel gerepareerd. Wanneer slijtage of breuk te wijten is aan verkeerd gebruik van de sieraden, dan komt de garantie termijn te vervallen. Beschadigingen en verlies vallen niet onder de garantie.  

GEBRUIKSINFORMATIE KAARSEN

 • Kaarsen nooit zonder toezicht laten branden.
 • De kaarsen branden 6 á 8 uur per centimeter.
 • Het etiket of de op de kaarsen aangebrachte symbolen respecteren.
 • Het is raadzaam minimaal 7 cm ruimte tussen de kaarsen te houden. Zo wordt voorkomen dat de warmte van de ene kaars het branden van de andere beïnvloedt.
 • Plaats de kaarsen niet op een plek waar het tocht.
 • Kaarsen niet in direct zonlicht plaatsen. Ze kunnen smelten en hun kleur verliezen.
 • Laat lotus kaarsen de eerste keer minimaal 3 uur branden, tot dat ze “open gaan”
 • Laat scented kaarsen altijd branden tot dat de bovenlaag volledig vloeibaar is.
 • Het is raadzaam het lont bij elk gebruik tot op 5 mm bij te knippen. Als het lont te lang is, zal de kaars onregelmatig branden of druipen. Handig hierbij is de wicktrimmer (zie afbeelding)
 • Raak bij het aansteken de lont en de paraffine gelijktijdig aan, waardoor de lont zich volzuigt met paraffine.
 • Bij het doven van de kaars kunt het beste de lont onderdompelen in het eigen kaarsvet en weer omhoog halen. Handig hierbij is de extinguisher & positioner ( zie afbeelding)